KFI Kapital säljer Purac till Beijing Drainage Group

KF-ägda KFI Kapital har avyttrat Purac till SDIC & Bejing Drainage Investment Fund, en fond med Beijing Drainage Group som huvudägare. Innan försäljningen ägde KFI Kapital AB 92,2 procent av aktierna i Purac AB genom ett holdingbolag.

Purac grundades 1956 i Lund och har sedan 2008 haft KFI Kapital som huvudägare genom holdingbolaget Läckeby Water Group. Purac har under KFI Kapitals ägarskap utvecklats till ett ledande entreprenadbolag inom vatten- och avloppsrening samt biogasproduktion i Skandinavien och Kina. Bolaget förväntas under året omsätta ca 730 MSEK och har 143 medarbetare i fyra länder. Purac verkar primärt på sina hemmamarknader i Sverige, Norge och Kina och leds från huvudkontoret i Lund.

– Purac är en ledande aktör på en växande marknad och intresset för bolaget har varit stort. Med Beijing Drainage Group som ägare kommer Purac att ha alla förutsättningar att fortsätta sin framgångsrika expansion, inte minst på den kinesiska marknaden, säger Stefan Lambert, vd för KFI Kapital.

– Beijing Drainage Group delar vår syn på Puracs fortsatta utveckling och vi ser fram emot att vidareutveckla bolaget tillsammans med dem. Genom denna affär får Purac en stark och långsiktig ägare, säger Jonas Fack, vd för Purac.

– Vi har arbetat tillsammans med Purac på den kinesiska marknaden sedan tidigt 1990-tal och genom förvärvet kan vi lyfta vårt samarbete till en ny nivå. Vi ser fram emot att få ta över ägaransvaret i Purac och fortsätta utveckla bolaget tillsammans med ledningen. Det finns stor potential att fortsätta växa Purac såväl i Skandinavien som i Kina, säger Fu Xiao, vd för SDIC & Beijing Drainage Investment Fund.

KFI Kapital har använt EY Corporate Finance som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare i samband med transaktionen.

KFI Kapital är ett investeringsbolag med fokus på lönsamma mindre bolag i Sverige. KFI Kapital ägs av KF Invest, dotterbolag till KF.

Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets konsumentföreningar och en detaljhandelskoncern med Coop som kärnverksamhet. Se även www.coop.se/kf

Purac, grundat 1956, är ett ledande entreprenadbolag inom vatten- och avloppsrening samt biogasproduktion med verksamhet i Skandinavien och Kina. Huvudkontoret ligger i Lund. Se även www.purac.se

SDIC & Beijing Investment Fund (SDIC), är en fond med Beijing Drainage Group (BDG) som huvudägare (genom dotterbolag). SDIC äger och utvecklar verksamheter med fokus på vatten- och avloppshantering med koppling till Kina. SDIC har ett tillgängligt investeringskapital om 10 GRMB. BDG är ett statligt kinesiskt företag som bl.a. äger och driver 95 % av alla vatten- och avloppsreningsanläggningar i centrala Peking. 

För ytterligare information:

Stefan Lambert, vd KFI Kapital, +46 70 216 65 69

Jonas Fack, vd Purac, +46 70 164 43 79

Fu Xiao, vd SDIC & Beijing Drainage Investment Fund, +86 1350 117 95 13

Generellt kan farmaceuter sälja till kunder med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få info som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och komfortabelt genom att gå online. Om du är berörda av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens vanligaste könsbestämma dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med sexuella hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.

Taggar: