Anaerob behandling

PFZ_8903

Slam från rening av avloppsvatten är idealisk för rötning och bidrar till att:

  • Minska volymen slam
  • Producera förnybar energi – biogas
  • Minska lukt och miljöskador

Modern, kostnads- och energieffektiv rötning av slam sker genom att kombinera rötkammare och värmeväxlare för uppvärmning och energiåtervinning. Cylindriska stål eller betongtankar används som rötkammare och är en mycket kostnadseffektiv och pålitlig konstruktion.

Mesofil rötning

Mesofil rötning vid 35-38° C är mycket väl beprövad metod där Purac har installationer över hela världen. Mesofil rötning kan kombineras med förbehandlingssystem för pastörisering vid 70 ° C för att nå hygieniska krav.

Termofil rötning

Termofil rötning vid 55-60 ° C är bevisat mycket stabil i Puracs installationer. Kontrollerad matning av rötningen och en noggrann temperaturkontroll är viktig för korrekt funktion. Energieffektivitet upprätthålls genom en omfattande användning av värmeväxlare för återvinning av värme.

Rötkammrarna kan användas som enkla reaktorer eller i serie. En högre reduktion av organiskt material och därmed högre biogasproduktion uppnås genom användning av reaktorer i serie