Anaerob behandling

PFZ_8903

Slam från rening av avloppsvatten är idealisk för rötning och bidrar till att:

  • Minska volymen slam
  • Producera förnybar energi – biogas
  • Minska lukt och miljöskador

Modern, kostnads- och energieffektiv rötning av slam sker genom att kombinera rötkammare och värmeväxlare för uppvärmning och energiåtervinning. Cylindriska stål eller betongtankar används som rötkammare och är en mycket kostnadseffektiv och pålitlig konstruktion.

Mesofil rötning

Mesofil rötning vid 35-38° C är mycket väl beprövad metod där Purac har installationer över hela världen. Mesofil rötning kan kombineras med förbehandlingssystem för pastörisering vid 70 ° C för att nå hygieniska krav.

Termofil rötning

Termofil rötning vid 55-60 ° C är bevisat mycket stabil i Puracs installationer. Kontrollerad matning av rötningen och en noggrann temperaturkontroll är viktig för korrekt funktion. Energieffektivitet upprätthålls genom en omfattande användning av värmeväxlare för återvinning av värme.

Rötkammrarna kan användas som enkla reaktorer eller i serie. En högre reduktion av organiskt material och därmed högre biogasproduktion uppnås genom användning av reaktorer i serie

Generellt kan apotekare sälja till klienter med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplex sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” betänkanden att mänens sammanlagda kön dysfunktion är erektions dysfunktion. Alla med kön hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.