Thambuttegama – hårt arbete ger skörd

Purac har vunnit ett nytt kontrakt på Sri Lanka för att leverera ett komplett nytt vattenverk inklusive råvattenintag och distribution av vatten. Puracs del av projektet består av design samt leverans av all processutrustning, rör och instrumentering samt el & automation. Puracs leverans inkluderar även all installation, driftsättning och provdrift av anläggningen. Kapaciteten på vattenverket är i fas 1 18 000 m3/dygn och kommer ge hela Thambuttegamaregionen säker tillgång till dricksvatten av hög kvalitet. Totalt kontraktsbelopp är 160 MSEK, projektet kommer att vara under 3 år och anläggningen överlämnas till slutkunden under 2021. Tillsammans med ett nytt mindre kontrakt för ett till vattenverk på Sri Lanka som precis signerats finns nu en stabil bas för fortsatt expansion i regionen