Månad: juni 2017

Kontrakt med Norrköping Vatten och Avfall AB

Purac skrev den 1 juni kontrakt med Norrköping Vatten och Avfall AB (NoVA i dagligt tal) för implementering av en DeAmmon®-process för reduktion av kväve i rejektet från slamavvattningen på Slottshagens avloppsreningsverk. NoVA har idag en satsvis beskickad  aktivslam (SBR)-process för samma

Trevlig informationsskylt vid Arvika-bygget!

Kolla in den nya och informativa skylten som satts upp i anslutning till bygget av översvämningsskydd i Arvika!