Träffa Purac på Vattenstämman i Karlstad!

Denna vattenstämma anordnas av Svenskt Vatten. Här kommer man att diskutera behov av planering och beslutsfattande för att vårt vatten ska kunna säkras inför Sveriges snabba befolkningstillväxt och ökade behov av bostadsbyggande!

Vattenstämman äger rum på Karlstad CCC den 16-17 maj.

Välkommen till Puracs monter, nr 18!

Detaljerat schema över eventet

karlstad120_4040_foto_karlstad-kommun_brandad