Puracs största order någonsin i Kina!

Ett fantastiskt 2015 följdes upp av ett ännu bättre 2016 och nu fortsätter framgångarna– Purac ska projektera och bygga en anläggning för omvandling av restaurangavfall till förnyelsebar energi i Suzhou, Jiangsu, Kina.

Purac Environmental Systems (Beijing) Co., Ltd, ett helägt dotterbolag till Purac AB, har idag skrivit kontrakt med Huan Yan Environmental Industry Development (Suzhou) Co., Ltd., i Suzhou, Jiangsu, Kina för uppförande av en biogasanläggning i Suzhou Industrial Park.

Anläggningen ska ta emot 300 t restaurangavfall och 100 t lakvatten per dag. Ur det organiska innehållet i avfallet utvinns biogas som sedan uppgraderas till ren metangas vilken sedan används för att generera el och värme.

Anläggningen består av avfallsmottagning, sortering och förbehandling, oljeåtervinning, rötning gasuppgradering samt rejektvattenrening och kompostering av rötresten.

Huan Yans affärsmodell består av intäkter i form av avgifter för mottagande av avfallet, intäkter för genererad el och värme samt intäkter från försäljning av jordförbättringsmedel och biogödsel (restprodukter från energiutvinningen).

Projekteringen av anläggningen har påbörjats och aktiviteter på arbetsplatsen förväntas dra igång efter påsk. Anläggningen ska vara färdigbyggd under första kvartalet 2018 och driftsatt under senare halvan av 2018. Projektet, med ett kontraktsvärde på drygt 230 miljoner SEK, är den enskilt största ordern i Puracs historia i Kina.

För ytterligare information:

Jonas Fack, VD
jonas.fack@purac.se
046 – 19 19 07

Kina