Kontrakt med Örneborgs Delikatesser AB

BAKGRUND
Anrika Örneborgs Delikatesser AB flyttar sin livsmedelsproduktion från Kungsbacka till Göteborg under våren 2017. I samband med detta behöver man installera en helt ny avloppsreningsanläggning. För Örneborg’s är kvalitet och hållbar livsmedelsproduktion ledstjärnor i all verksamhet och som en del i sitt miljöarbete har nu Örneborg’s Delikatesser valt Purac AB som leverantör av reningsanläggningen.

ÅTGÄRD
Anläggningen kommer huvudsakligen att bestå av fyra delar; utjämning av avloppet, reduktion av fasta partiklar, reduktion av fett samt pH-justering. Reduktion av fett kommer att ske med hjälp av den flotationsteknik som grundade Purac 1956 och genom åren har levererats till kommuner och en mångfald av industrier världen över. Den positiva miljöpåverkan av dessa åtgärder är att det organiska materialet avlägsnas från avloppsvattnet, vilket innebär ett lägre koldioxidavtryck (utsläpp av växthusgaser) för Örneborg’s verksamhet, samt en lägre energiåtgång för vidare rening av utsläppet.

ANLÄGGNINGSUTFORMNING
Processlösningen medger en mycket stor flexibilitet i det att alla förekommande produktionsvariationer över året kommer att kunna hanteras i en och samma anläggning. Anläggningen är även designad för att kunna hantera den produktionsökning som Örneborg’s har planerat de kommande åren. Teknik och utrustning har valts med omsorg och baserad på mångårig erfarenhet för att kunna minimera såväl drifts- som underhållskostnader.

TIDPLAN
Anläggningen kommer att tas i drift först under försommaren 2017, men efter utjämningssteget kommer ett temporärt fettreduktionssteg att finnas från det att Örneborg’s startar upp sin nya produktionslinje och till dess att avloppsreningsanläggningen står klar.

GOTT SAMARBETE
Örneborgs Delikatesser och Purac har haft ett mycket gott samarbete under hösten 2016 då förutsättningarna för anläggningen har klarlagts och utformningen diskuteras och ser nu fram emot att få gå igång med detta intressanta miljöprojekt.

Logga

Bild rödbetssallad

Publicerad i Nyheter