Nu är vattenförsörjningen i Linköping framtidssäkrad!

Projektet med att bygga om Linköpings två vattenreningsverk, Råberga och Berggården, har pågått under flera år. Nu är renoveringen av Råberga, som byggdes redan 1917, avslutad vilket innebär att Linköpings framtida vattenförsörjning, med god dricksvattenkvalitet, nu är säkrad.

Purac har genomfört tre entreprenader åt Tekniska Verken i Linköping, två på Råberga VV och en på Bergårdens VV. Råberga VV som är Linköpings äldsta vattenverk var i stort behov av renovering och flera delar har under projekttiden bytts och/eller renoverats på olika sätt. Mycket har gjorts, bland annat har råvattenintaget byggts in och bytts ut samt nybyggnad för 30st kontaktfilter av typen Dynasand.

I dag den 7 december återinvigdes vattenreningsverket med härlig stämning och mycket folk. Joakim Persson, produktionschef för affärsområde Vatten och Avlopp på Tekniska verken, tackade samtliga inblandade och uttalade sig mycket nöjt om slutresultatet.

Purac representerades av projektgruppen Pär Frostberg, Patrik Simonsson och Joachim Forsberg som njöt av fina ord med snittar, bubbel och efterföljande rundvandring på anläggningen.

Stort tack till Tekniska Verkens medarbetare Joakim Persson, Johan Andersson, Peter Collin, Håkan Eng med flera.

Visa mer

 img_0497
Publicerad i Nyheter