Månad: februari 2016

Hälsningar från projektavdelningen

Nu har jag testat på att vara projektledare i drygt två månader. Det har verkligen varit toppen! Som trainee på projektavdelningen har jag fått assistera projektledare med diverse små uppgifter; följa upp besiktningsprotokoll, boka transport, göra inköp och lägga beställningar

Purac ska leverera ny dagvattenpumpstation till Arvika Kommun

Purac skrev i dec 2015 kontrakt om att leverera en dagvattenpumpstation till Arvika Kommun. Projektet genomförs som en totalentreprenad på pumpanläggningen. Med de klimatpåverkningar som sker är detta ytterligare en typ av VA-projekt som blir allt vanligare. Vi är oerhört

Purac har skrivit kontrakt med Skanska för nybyggnation av vattenreningsanläggningen Bornsjöverket

Bornsjöverket ska bli en kombinerad vattenreningsanläggning för rening av Bornsjöns bottenvatten samt för dricksvattenproduktion. Bottenvattnet ska vid 800m3/h renas så att minst 90% reduktion av totalfosfor uppnås. Under samma förhållanden ska restaluminium i utgående vatten inte överstiga  200 mikrogram/liter. Processen för

Purac har vunnit ramavtal till Stockholm Vatten

Ramavtalet gäller för återkommande avrop av maskinentreprenader inom avtalsområdet syrafast stål. Maskinentreprenaderna omfattar både renovering och nybyggnation. Objekten är huvudsakligen Stockholm Vattens vatten- och avloppspumpstationer, avloppsreningsverk, ledningsnät och vattenverk. Ramavtalet löper på 2 år, men kan förlängas ytterligare 1+1 år.

Purac ska projektera och bygga Nordens största anläggning för framställning av flytande biogas

Efter ett fantastiskt 2015 fortsätter framgångarna – Purac ska projektera och bygga Nordens största anläggning för framställning av flytande biogas. Purac AB har skrivit kontrakt med Biokraft AS för uppförande av Nordens största biogasanläggning i Skogn i närheten av Trondheim.

Fettisdagen

Idag är inte vilken tisdag som helst, utan fettisdagen! Det firar vi såklart på Purac med semlor 🙂 Vår personalklubb PKK (Puracs KamratKlubb) fixar både fika och trevliga after work aktiviteter, vilket idag resulterade i semlor. Andra roliga saker som

Se vår nya anläggning i Bergen

Här är en film från Kverneviks Avloppsreningsverk i Bergen, Norge. Anläggningen som nyligen invigdes ligger insprängd i berget, och i filmen följer vi vattnets väg genom anläggningen.  

Kom och träffa oss på CHARM!

Idag och imorgon är det CHARM, Chalmers arbetsmarknadsdagar i Göteborg och Purac ska ställa ut för första gången. Vi traineer får hänga med och ser otroligt mycket fram emot att träffa alla teknologstudenter! Gå gärna in på Puracs hemsida under fliken arbetsmarknadsdagar för

En vanlig dag på jobbet, del 2 – Efter lunch

… Efter lunch skiftade jag om till projektledare som är min nuvarande position som trainee. Denna vecka har jag fått i uppdrag att assistera en av våra projektledare med att göra inköp i ett pågående projekt. Till att börja med

En vanlig dag på jobbet, del 1 – Innan lunch

En fråga som jag ofta funderade på som student var hur ”en vanlig dag på jobbet” egentligen ser ut. Här på bloggen har vi ju berättat en hel del om de resor och studiebesök vi gjort under traineetiden, allt från