Purac vinner det största projektet i företagets historia!

Purac AB har tilldelats projektet ”Henriksdal reningsverk, processutrustning för biologisk rening” av Stockholm Vatten AB.

Henriksdals reningsverk ska byggas ut för en kraftigt ökad kapacitet på grund av nedläggning av Bromma reningsverk och en fortsatt befolkningsökning i Stockholm. Nuvarande befintlig biologisk rening med konventionell aktivslamteknik ska byggas om till MBR – Membrane Bio Reactor.

Purac kommer att leverera processutrustning till den biologiska reningen inklusive pumpar, luftningssystem, blåsmaskiner, silar och rörsystem.

Projektet kommer att genomföras i fyra etapper och skall vara färdigställt år 2022. Kontraktsumman är ca 400 miljoner kr och det är det största hittills i Puracs historia. Tillsammans med tidigare erhållna stora projekt, betyder det att Puracs kraftiga expansion fortsätter och framtiden ser väldigt ljus ut.

Generellt kan apotekare sälja till kunder med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och komfortabelt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förebygga ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens vanligaste kön dysfunktion är erektions dysfunktion. Alla med kön hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.