Purac vinner det största projektet i företagets historia!

Purac AB har tilldelats projektet ”Henriksdal reningsverk, processutrustning för biologisk rening” av Stockholm Vatten AB.

Henriksdals reningsverk ska byggas ut för en kraftigt ökad kapacitet på grund av nedläggning av Bromma reningsverk och en fortsatt befolkningsökning i Stockholm. Nuvarande befintlig biologisk rening med konventionell aktivslamteknik ska byggas om till MBR – Membrane Bio Reactor.

Purac kommer att leverera processutrustning till den biologiska reningen inklusive pumpar, luftningssystem, blåsmaskiner, silar och rörsystem.

Projektet kommer att genomföras i fyra etapper och skall vara färdigställt år 2022. Kontraktsumman är ca 400 miljoner kr och det är det största hittills i Puracs historia. Tillsammans med tidigare erhållna stora projekt, betyder det att Puracs kraftiga expansion fortsätter och framtiden ser väldigt ljus ut.

Publicerad i Nyheter, Press Release SE