Månad: januari 2016

Nytt år, nya erfarenheter

Nu börjar ett nytt år, och då får vi möjlighet att se över året som gått och blicka in i vad som ligger framåt i tiden. På jobbfronten innebär det för mig nya spännande avdelningar med fler trevliga människor att

Seminarie: Generationsväxling i din VA-anläggning, 9-10 februari

Välkommen till VARIMs seminarium “Generationsväxling i din VA-anläggning” där du under 2 dagar får möjlighet att träffa några av branschens mest kvalificerade och erfarna aktörer. Du får en inblick i nya tekniker och arbetssätt för att möta framtidens krav. Seminariet är

Kom och träffa oss på CHARM!

Purac kommer i år vara med på CHARM, Chalmers arbetsmarknadsdagar, i Göteborg 2-3 februari! Kom gärna och träffa oss där! Läs mer här!  

Purac vinner det största projektet i företagets historia!

Purac AB har tilldelats projektet ”Henriksdal reningsverk, processutrustning för biologisk rening” av Stockholm Vatten AB. Henriksdals reningsverk ska byggas ut för en kraftigt ökad kapacitet på grund av nedläggning av Bromma reningsverk och en fortsatt befolkningsökning i Stockholm. Nuvarande befintlig biologisk