Månad: december 2015

Julhälsning från Puracs traineer

Nu är snart år 2015 slut och vi traineer får tid att smälta alla nya intryck vi fått under de senaste fyra månaderna. Vi har hunnit med så mycket detta år och det ska bli skönt att få några dagar

KFI Kapital säljer Purac till Beijing Drainage Group

KF-ägda KFI Kapital har avyttrat Purac till SDIC & Bejing Drainage Investment Fund, en fond med Beijing Drainage Group som huvudägare. Innan försäljningen ägde KFI Kapital AB 92,2 procent av aktierna i Purac AB genom ett holdingbolag. Purac grundades 1956

Taggar:

Driftsättning av reningsverk

På processavdelningen får man göra många olika saker eftersom de är med i de flesta stegen från anbud till uppstart av en anläggning. Jag följde med till ett reningsverk i Norge som nu är helt färdigbyggt och ska startas igång.

Trevliga dagar på Kalmarkontoret

På marknadsavdelningen får man som trainee följa ett ”vandrande schema” där man varje ny vecka får följa och handledas av en ny kollega i marknadsgruppen. Med anledning av detta åkte jag till Kalmarkontoret några dagar i v.48 för att hänga

Purac bryter miljardvallen

Purac vinner nya kontrakt i Sverige, Norge, Kina och Sri Lanka värda över 1 miljard kronor! 2015 fortsätter att vara ett bra år för Purac, vilket medför att miljön för framtida generationer har större chanser att klara sig. Puracs orderingång för

Purac designar nytt vattenverk i Sri Lanka

Purac har även kommit överens med China Geo Engineering om leverans av utrustning och design av ett vattenverk i Thambuttegama, Sri Lanka. Projektet på ca 20 MUSD är det största projektet Purac vunnit i Sri Lanka och borgar för en

Purac bygger pumpstation i Arvika

Purac har tilldelats kontrakt om att leverera en dagvattenpumpstation till Arvika Kommun. Med de klimatpåverkningar som sker är detta ytterligare en typ av VA-projekt som blir allt vanligare. Arvika kommun har beslutat att bygga en damm som översvämningsskydd med tillhörande

Bra December för Purac

Under december har Purac vunnit tilldelning av ett flertal projekt, vilka borgar för en fortsatt god utveckling av verksamheten. Bland annat har Purac tilldelats kontrakt för uppförande av en förbehandlingsanläggning för hushållsavfall baserat på Puracs egna EFWA-teknologi till Boden Biogas

Purac tar ledande roll i Kina

I Kina har ytterligare kontrakt med Beijing Drainage Group (BDG) signerats gällande utbyggnad av slamhantering vid Gaoantuns reningsverk. Purac har under året blivit utvalda av BDG att ta en ledande roll i utvecklingen av slamhanteringen vid BDGs fem stora reningsverk

Purac moderniserar Brandholmen, Köping och Hultsfred

Purac har signerat kontrakt med Nyköpings kommun om fas 2 av utbyggnaden av Brandholmens avloppsreningsverk. Fas 2 omfattar modernisering av verkets slamhanteringsprocesser. Andra kontrakt som vunnits under hösten är modernisering av Köpings vattenverk och Hultsfreds avloppsreningsverk.