NOM6 Conference – En succé

Mer än 200 hundra forskare och ingenjörer från hela världen deltog i NOM6, den sjätte International Water Association (IWA) Specialist konferens om naturligt organiskt material i vatten i Malmö, Sverige den 7-10 September. På NOM6  presenterades de senaste innovationerna och praktiska tillämpningar inom NOM-kunskap.

Den bi-årliga konferensen organiserades gemensamt av IWA, Lunds universitet och Sydvatten och det förde samman en tvärvetenskaplig grupp av forskare och ingenjörer att dela med sig av resultat och erfarenheter av naturligt organiskt material (NOM) forskning, för att bättre förstå dynamiken och effekterna av NOM i akvatiska system.

Purac AB var guldsponsor för den konferens som hölls, som också var en av de första händelserna på nybyggda Malmö Live Conference och Congress Center.

IMG_1242

IMG_1248 IMG_1247IMG_1249

 

Link to NOM6 Conference: https://www.malmokongressbyra.se/NOM6

Publicerad i Nyheter