NORDIWA – Nordisk avloppskonferens i Bergen

Den 4-6 november fick jag tillsammans med kollegor från Purac medverka på NORDIWA konferensen i Bergen. Konferensen hålls vartannat år och anordnas av de nordiska vattenorganisationerna Norsk vann, DANVA, Samorka, Svenskt Vatten, FIWA och NORDIWA. I år var Norsk Vann värdar för konferensen.

bloggbild4

PURAC presenterade två postrar på konferensen; Deammon på Bekkelaget och Bergen Biogas, samt anordnade ett studiebesök på Kvernevik avloppsreningsverk som Purac bygger just nu.

Vad hände på konferensen?

Föreläsningar, workshops och posterpresentationer inom fokusområdena biogas, avloppsvatten och dagvatten. För Puracs del fanns många intressanta föreläsningar om bl.a. avloppsreningsverk, biogasproduktion, mikroföroreningar och miljögifter, utbyggnad och uppgradering av anläggningar samt näringsnedbrytning. Dessutom erbjöd konferensen studiebesök på bland annat avloppsreningsverken Yttre Sandviken och Kvernevik i Bergen.

Det pratades bland annat om läkemedelsreduktion, deammonifikationsprocessen på huvudströmmen, miljöpåverkan och livscykelanalyser för avloppsreningsverk, utbyggnationer av reningsverk och biogasanläggningar etc. Intressanta och aktuella heta potatisar i branschen helt enkelt!

Mitt fokus var att nätverka och knyta kontakter med kollegor i branschen, medverka på event med ”Young proffessionals” (en grupp för yngre folk i VA-branschen), assistera på studiebesöket och sist men inte minst att lyssna på intressanta föredrag om vad som händer i Biogas- och avloppsbranschen.

Puracs studiebesök på Kvernevik

Under konferensen höll Purac i ett studiebesök på Kvernevik avloppsreningsverk, tillsammans med driftpersonalen där. Totalt deltog ca 50 personer. Besökarna delades upp i två grupper; en del gick rundtur på verket, medan den andra delen fick en 3D-visning av anläggningen.

Här är lite bilder från studiebesöket:

Bloggbild1

Bloggbild2

Bloggbild3

Hälsningar Ellen

Generellt kan apotekare sälja till klienter med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är berörda av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en väldigt komplex sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens vanligaste sexuella dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med kön hälsoproblem behöver yrkesmässig bidra. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som begagnade. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.