Att jobba på marknadsavdelningen

Under min första period på traineeprogrammet har jag varit på marknadsavdelningen. När jag började hade jag egentligen ingen aning om vad det innebär att jobba med marknadsfrågor, men jag blev snabbt varse om vad det kan innebära! Första veckan var jag med på en konferens kallad NOM6, som är den sjätte konferensen i världen om Natural Organic Matter. Det har nämligen blivit mer och mer förekommande med humus-liknande partiklar i råvattentäkter som vi använder för dricksvattenproduktion. Detta gör att det ställs högre krav på våra vattenverk för att befolkningen ska få ett bra dricksvatten i sina kranar. Purac hade monter på konferensen och vi pratade om våra pilotförsök med ultramembranfilter, som kan separera NOM och andra oönskade ämnen från vattnet. Jag fick vara med och försöka svara på frågor från intresserade företag, kommuner och forskare. Men mest skickade jag dem vidare till mina kunniga kollegor och lyssnade för att lära mig så mycket som möjligt 🙂 .

På marknadsavdelningen jobbar vi även med att skicka in anbud till en beställare som till exempel önskar att renovera sitt avloppsreningsverk eller bygga en ny biogasanläggning. Då ser säljaren till att alla gör sina delar i anbudet: processaren räknar på dimensioneringar, konstruktören gör ritningar och beräknar till exempel pump- och rördimensioneringar och anbudsingenjörerna räknar på priset och ritar flödesschema. Senare om Purac får anbudet och får bygga det som skickats in som förslag, lämnar säljaren över till en projektledare som fortsätter följa projektet. Så nu vet ni lite mer vad man kan göra på marknadsavdelningen!

Jag har även fått vara med på seminarium som aktörer inom vattenreningsbranschen håller i (kallas Varim, på Teknikföretagen). Där samlades både konsulter, VA-ansvariga från kommuner och leverantörer i VA-branschen för att prata om aktuella frågor. Denna gång var temat: Renovera eller bygga nytt? Många kommuner har reningsverk från 50–70-talet som behöver rustas upp. Då ställs kommunen inför olika val; att renovera det befintliga, att bygga helt nytt på en bättre placering, eller att bygga rörledningar och pumpa allt avloppsvatten till ett annat verk som ska byggas om. Det var ett trevligt seminarium med mycket erfarenhetsutbyte och nya kontakter.

I allt detta spännande arbete med anbud och konferenser har jag fått vara med, vilket har varit jättekul! Nu har vi bytt avdelningar, så snart kommer mer information om vad som händer härnäst!

// Johanna

nom6

Inledande föredrag på konferensen NOM6.

 

Generellt kan farmaceuter sälja till klienter med äkta behandlingar för flera hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är berörda av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en väldigt komplex sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens vanligaste kön dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med könsbestämma hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.