Purac vinner nytt stort projekt i Kina

Shijiazhuang Chinai-WEIDE Bioenergiteknik Co Ltd, undertecknade 12 juni 2015 ett avtal med Puracs dotter bolag i Kina, Purac Environmental Systems (Beijing) Co., Ltd avseende ett anaerobt behandlingssystem för köksavfall i Shijiazhuang. Kapaciteten för projektet är 300 ton per dag och den beräknade biogasproduktionen kommer att vara 16 000 – 25 000 Nm3/d. Purac ansvarar för processdesign, leverans av nödvändig utrustning, instruktioner för installation och felsökning, samt utbildning av driftspersonal. Den huvudsakliga tekniken som används i detta projekt är Puracs ANAMET-process.

Ordervärdet på Shijiazhuang-anläggningen beräknas till: ca 25 MSEK.

Shijiazhuang är en av de viktiga pilotstäderna för behandling av köksavfall i Kina. Detta kontrakt är det femtonde avseende organisk avfallshantering av köksavfall som Purac vinner i Kina, mycket tack vare de tidigare framgångsrika projekten i bl a Chongqing, Kaixian i Sichuanprovinsen, Kunming i Yunnanprovinsen, Foshan i Guangdongprovinsen, Haikou i Hainanprovinsen, Changsha i Hunanprovinsen, Qingdao i Shandongprovinsen och Xianyang i Shaanxiprovinsen som Purac genomfört.

Alla dessa kontrakt gör Purac till den ledande leverantören av lösningar för köksavfallsbehandling i Kina med en total behandlingskapacitet av köksavfall på 2800 ton per dag, och vad gäller organiskt avfall, en kapacitet på 3800 ton per dag.

Purac Kina har tack vare sina många lyckade projekt skaffat sig värdefull erfarenhet av kinesisk köksavfallsbehandling. Den anaeroba teknik som härrör från Sverige har väl anpassats till de kinesiska förhållandena, och skapar ett mervärde av matavfallet för ett växande antal kunder i Kina, nu och i framtiden.

För mer info kontakta:
Jonas Fack
Managing Director
Phone: +46 46 19 19 07
E-mail: jonas.fack@purac.se

Publicerad i Nyheter