Purac har tagit hem sin största order

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att bygga ett nytt reningsverk och en ny rötnings-anläggning på Sobacken, varvid motsvarande anläggningar på Gässlösa läggs ned. Purac har vunnit kontraktet på rötningsanläggningen.

Detta blir företagets största order genom tiderna. Projektets processrelaterade del kommer att omfatta ca 20 000 ingenjörstimmar samt ca 15 000 montagetimmar. Rötningsprocessen är designad för både nuvarande och framtida hygieniseringskrav på slam. Rötningstemperaturen är därför 55° C istället för de sedvanliga 37° C och uppehållstiden kan varieras från två till sex timmar. Anläggningen kommer att ha två rötkammare på vardera 3 000 m3 vilka beskickas batchvis. Det hygieniserade slammet avvattnas innan det används som biogödsel.

Anläggningen kommer att kunna ta emot drygt 8 300 ton kommunalt slam per år, dels från den nya reningsanläggningen på Sobacken och dels från anslutna reningsverk i kranskommunerna samt från en separat mottagningslinje för septikslam. Detta skall täcka behovet av omhändertagande av kommunalt slam fram till år 2035. Slammet kommer att producera ca 3 200 000 Nm3 biogas per år, vilket motsvarar samma energivärde som ca 22 miljoner liter diesel.

När anläggningen står klar under år 2018 kommer även en uppgraderingsanläggning vara uppförd, vilken uppgraderar den producerade biogasen till fordonsbränsle i linje med Borås Energi & Miljös målsättning att nå fossilfria kommunikationer inom Borås Kommun.

Den årliga produktionen kommer att uppgå till motsvarande ca 2 100 000 liter bensin.

För mer information kontakta:
Christina Dahlbeck
Projektsäljare
Tel: 046 – 19 19 67
E-mail: christina.dahlbeck@purac.se

Generellt kan farmaceuter sälja till klienter med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och komfortabelt genom att gå online. Om du är berörda av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förebygga ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig översikten om ”viagra online” rapporterar att mänens vanligaste sexuella dysfunktion är erektions dysfunktion. Alla med kön hälsoproblem behöver yrkesmässig bidra. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara trygga. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.