Ny Stor order för Purac

Den 16 mars 2015 undertecknade Purac och beställarorganisationen Beijing Drainage Group i Kina fyra kontrakt avseende slamhanteringsanläggningar i Beijingområdet.

  • Xiaohongmen – avancerad anaerob slambehandling och biogasuppgraderingsprojekt med en projekterad biogasproduktion på 57 600m3 / dag,
  • Peking Qinghe II – slambehandling och biogasuppgraderingsprojekt med en projekterad biogasproduktion på 52 800 m3 / dag
  • Peking HuaiFang – slambehandling och biogasuppgraderingsprojekt med en projekterad

biogasproduktion på 79 200 m3 / dag,

  • Peking GaoAnTun – slambehandling och biogasuppgraderingsprojekt med en projekterad biogasproduktion på 115 200 m3 / d

Den totala kapaciteten för dessa fyra projekt plus det redan framgångsrika Gao Bei Dian projektet uppgår till 6128 ton slam/dag och täcker behovet för 15 miljoner människor. Projektet är ett av de största slamprojekten i världen för rötning av slam med termisk hydrolys i förbehandlingen. Projekten vanns tack vare att Purac är marknadsledande på anaerob reningsteknik med integrering av termisk hydrolys i processen.

Den förväntade totala investeringen för de fyra projekten kommer att vara flera miljarder RMB. Ordervärdet för Purac blir cirka 115 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Jonas Fack

Managing Director

Phone: +46 46 19 19 07

E-mail: jonas.fack@purac.se

Publicerad i Nyheter