Ny Stor order för Purac

Den 16 mars 2015 undertecknade Purac och beställarorganisationen Beijing Drainage Group i Kina fyra kontrakt avseende slamhanteringsanläggningar i Beijingområdet.

  • Xiaohongmen – avancerad anaerob slambehandling och biogasuppgraderingsprojekt med en projekterad biogasproduktion på 57 600m3 / dag,
  • Peking Qinghe II – slambehandling och biogasuppgraderingsprojekt med en projekterad biogasproduktion på 52 800 m3 / dag
  • Peking HuaiFang – slambehandling och biogasuppgraderingsprojekt med en projekterad

biogasproduktion på 79 200 m3 / dag,

  • Peking GaoAnTun – slambehandling och biogasuppgraderingsprojekt med en projekterad biogasproduktion på 115 200 m3 / d

Den totala kapaciteten för dessa fyra projekt plus det redan framgångsrika Gao Bei Dian projektet uppgår till 6128 ton slam/dag och täcker behovet för 15 miljoner människor. Projektet är ett av de största slamprojekten i världen för rötning av slam med termisk hydrolys i förbehandlingen. Projekten vanns tack vare att Purac är marknadsledande på anaerob reningsteknik med integrering av termisk hydrolys i processen.

Den förväntade totala investeringen för de fyra projekten kommer att vara flera miljarder RMB. Ordervärdet för Purac blir cirka 115 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Jonas Fack

Managing Director

Phone: +46 46 19 19 07

E-mail: jonas.fack@purac.se

Generellt kan apotekare sälja till kunder med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är berörda av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplex sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens övergripande sexuella dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med sexuella hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.