Moskogens avfallsanläggning provkörd

Strax utanför Kalmar ligger KSRRs avfallsanläggning för hantering av sorterat avfall. Purac har installerat en EFWA-anläggning som nu är provkörd och intrimmad och väntar på att slutbesiktigas tillsammans med övriga två sidoentreprenörer i projektet.

Right outside Kalmar in the south-west of Sweden is KSRR’s plant for municipal waste located. Purac has installed a EFWA-plant which now has been tested and started-up and is now waiting for final commissioning along with the two other co-suppliers in the project.

Moskogen_JE_31617

KSRR_JE_31621-2

I förgrunden syns en Haarslev separatorkvarn och i bakgrunden en kross med tillhörande metallavskiljare.

 

Publicerad i Nyheter