Månad: mars 2015

Ny Stor order för Purac

Den 16 mars 2015 undertecknade Purac och beställarorganisationen Beijing Drainage Group i Kina fyra kontrakt avseende slamhanteringsanläggningar i Beijingområdet. Xiaohongmen – avancerad anaerob slambehandling och biogasuppgraderingsprojekt med en projekterad biogasproduktion på 57 600m3 / dag, Peking Qinghe II – slambehandling och

Moskogens avfallsanläggning provkörd

Strax utanför Kalmar ligger KSRRs avfallsanläggning för hantering av sorterat avfall. Purac har installerat en EFWA-anläggning som nu är provkörd och intrimmad och väntar på att slutbesiktigas tillsammans med övriga två sidoentreprenörer i projektet. Right outside Kalmar in the south-west