Månad: februari 2015

VA-branschen lyssnade på Puracs föreläsning om membranteknik

Ett 40-tal deltagare fanns på plats när branschorganisationen för svensk vattenreningsindustri, Varim, arrangerade två seminariedagar under rubriken ”Generationsväxling i din VA-anläggning” i Stockholm. Från Puracs sida föreläste Ingemar Heidfors om tillämpningar av membranteknik för att kunna hantera ökande halter av naturligt