Månad: oktober 2014

Mycket folk på Gasdagarna

Purac deltar som utställare på ett mycket välbesökt Gasdagarna i Båstad. Två dagar med matnyttiga föreläsningar om Biogas ur såväl ekonomiska som politiska perspektiv.    

Södra väljer Purac som leverantör av ny råvattenrening till Värö massabruk

Södra har utsett Purac AB till huvudleverantör för den kemiska råvattenreningen i samband med kapacitetsutbyggnaden av massafabriken i Värö, nära Varberg. Kontraktet omfattar processdesign, mek- ock elkonstruktion, leverans av utrustning samt installation och idrifttagning. Ordern är en del i Södras totala

Södra har utsett Purac AB som huvudleverantör för kemisk råvattenrening

Södra har utsett Purac AB som huvudleverantör för kemisk råvattenrening i samband med utbyggnaden av massafabriken i Värö, nära Varberg. Kontraktet omfattar processdesign, mekanisk och elektrisk konstruktion, leverans av utrustning, installation, driftsättning och uppstart. Ordern är en del av Södras

Taggar: