Månadsarkiv: October 2014

Mycket folk på Gasdagarna

Purac deltar som utställare på ett mycket välbesökt Gasdagarna i Båstad. Två dagar med matnyttiga föreläsningar om Biogas ur såväl ekonomiska som politiska perspektiv.    

Publicerad i Nyheter

Södra väljer Purac som leverantör av ny råvattenrening till Värö massabruk

Södra har utsett Purac AB till huvudleverantör för den kemiska råvattenreningen i samband med kapacitetsutbyggnaden av massafabriken i Värö, nära Varberg. Kontraktet omfattar processdesign, mek- ock elkonstruktion, leverans av utrustning samt installation och idrifttagning. Ordern är en del i Södras totala

Publicerad i Nyheter

Södra har utsett Purac AB som huvudleverantör för kemisk råvattenrening

Södra har utsett Purac AB som huvudleverantör för kemisk råvattenrening i samband med utbyggnaden av massafabriken i Värö, nära Varberg. Kontraktet omfattar processdesign, mekanisk och elektrisk konstruktion, leverans av utrustning, installation, driftsättning och uppstart. Ordern är en del av Södras

Publicerad i Industri, Nyheter Taggar: