Månad: augusti 2014

Purac seminarier på VA-Mässan

Lösningar för säkert dricksvatten Torsdag 2 oktober kl 10.00 ‐ 12.30 Förändrad miljöpåverkan med ökad nederbörd, skyfall och översvämningar innebär stora utmaningar för att säkra tillgången på rent och säkert dricksvatten. Ökad urlakning av organiskt material och mikroorganismer kan förorena vattentäkter. Skyfall