Ny stor biogasorder till Purac AB (SE)

DSC_0028_lo

Purac AB har tilldelats entreprenaden att bygga en ny biogasanläggning för Mjøsanlegget AS, Lillehammer, Norge. Mjøsanlegget AS är ett företag som ligger på Roverudmyra området, nära Lillehammer och ägs av tre närliggande kommuner, Gausdal, Lillehammer och Øyer. Biogasanläggningen utgör ett regionalt centrum för insamling och bearbetning av matavfall.

Mjøsanlegget AS har lång erfarenhet av biogasproduktion. Nuvarande biogasanläggning togs i drift år 2001 och har en kapacitet att ta emot och behandla 14 000 ton matavfall per år. Detta består av källsorterat hushållsavfall, avfall från livsmedelsindustrier samt restpartier från livsmedelsbutiker och stora köpcentrum som passerat ”bäst före datum”. 

Mer än fördubblad kapacitet

Mjøsanlegget AS styrelse fattade i slutet av 2013 ett beslut om att utöka kapaciteten på den existerande anläggningen till mottagning av 30 000 ton insamlat organisk avfall per år. Slutprodukten bli 15.000 Nm3 biogas per dag och pastöriserat biogödsel certifierat för högsta miljökrav. Biogödseln kommer användas i närområdet för att ersätta konstgödsel och på detta sätt minska förbrukningen av både kväve och fosfor där fosfor är begränsat naturresurs. Biogasen kommer att uppgraderas till CNG – Compressed Natural Gas, och skall användas som fordonsbränsle och kommer därmed att minska användning av fossila bränslen som bensin och diesel. Denna del av investeringen görs dock av företaget Glør AS (en av tre delägare i Mjøsanlegget AS) och kommer att handlas upp separat inom kort.

Puracs åtagande omfattar processdesign, leverans av maskinutrustning, el- och automation, montage, uppstart samt processgarantier.

Processlösningen inkluderar de senaste teknologierna inom förbehandling av olika typer av organiska avfallsfraktioner och består av specialdesignade mottagningsfickor och separatorer för att separera den organiska delen av avfallet från plast, papper, kartong, mineraler och andra oönskade föroreningar (rejekt).

 

Unik lösning

En unik del av lösningen är mottagningen av matprodukter för-packade i glasförpackningar. En separat linje för denna typ av förpackningar utvecklas i ett samarbetsprojekt mellan Mjøsanlegget AS och Purac AB.

Förbehandling av substrat som skall rötas i rötkammare kommer att ske i en THP process – termisk hydrolys. I den termiska  hydrolysprocessen behandlas substrat i reaktorer med hög tempera-tur(133 – 165 °C) och högt tryck (10 bar) under ca en timme.

Genom tillämpning av THP förkortar man rötningstiden från 30 till ca 20 dagar, produktion av biogas ökas med ca 40 % och slutligt mängd av rötrester kan minskas med ca 50%.  Rötrestens avvatt-ningsegenskaper förbättras betydligt och torrhalten i det avvattnade slammet ökar från ca 20% till ca 30%. Dessutom blir slammet pastöriserat och kan användas som biogödsel.

Samarbete med Cambi AS

I samband med uppförandet av det Nya Mjøsanlegget har Purac AB ingått ett exklusivt avtal med Norska Cambi AS vilka är världsledande inom THP teknologi och har levererat över 30 anläggningar runt om i världen. Detta är det andra projektet på senare tid som Purac AB och Cambi AS gör i nära samarbete med tillämpning av THP teknologi för behandling av slam och organisk avfall. Det tidigare projektet levererades 2012 av Purac AB och Cambi AS till Resurs og Gjenvinning AS Biogasanlegg i Lindum, Drammen, Norge.

Process- och layoutlösningen för Mjøsanlegget AS är unik så till vida att den nya anläggningen kommer uppföras under samtidig drift av den befintliga anläggningen, detta för att undvika ett  tvåårigt uppehåll i bolagets verksamhet. 

Lösningen säkrar kontinuerlig verksamhet för Mjøsanlegget AS, garanterar löpande inkomster och eliminerar risken att nuvarande kunder skall behöva finna nya mottagare av sitt avfall.

Värdet av Purac ABs leverans motsvarar 95 MSEK.

Bygg- och markarbeten och erforderlig infrastruktur upphandlas av Mjøsanlegget AS separat.

Biogasanläggningen skall vara färdigbyggd och driftsatt i juni 2016 och man räknar med att anläggningen ska uppnå full kapacitet i slutet av år 2016.

Purac AB, med säte i Lund, levererar traditionellt processlösningar och nyckelfärdiga anläggningar för vatten- och avloppsvatten- rening. Under de senaste 10 åren har Purac AB blivit en av de största aktörerna inom design och uppförande av anläggningar  för biogasproduktion i såväl Norden som globalt sett.

Ladda ner pressrelease som pdf

 

För mer information kontakta:

Leszek Zadura, Regional Sales Manager
Tel: +46 46 19 19 43
Mobil: + 46 708 30 56 39
E-mail: leszek.zadura@purac.se

 

 

Generellt kan apotekare sälja till kunder med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om “viagra på nätet“. Är det möjligt att förebygga ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst “http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplicerad sak. En vetenskaplig granskning om “viagra online” rapporterar att mänens vanligaste könsbestämma dysfunktion är erektions dysfunktion. Alla med sexuella hälsoproblem behöver yrkesmässig hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara trygga. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.

Publicerad i Nyheter