TV 4 Rapporterar från Biogasanläggningen More Biogas

TV4 rapporterar från Biogasanläggningen More Biogas utanför Kalmar som Purac och Purac Puregas har haft entreprenaden på.

http://www.tv4play.se/program/nyheterna-kalmar?video_id=2527685