Månad: januari 2014

TV 4 Rapporterar från Biogasanläggningen More Biogas

TV4 rapporterar från Biogasanläggningen More Biogas utanför Kalmar som Purac och Purac Puregas har haft entreprenaden på. http://www.tv4play.se/program/nyheterna-kalmar?video_id=2527685  

Karlskogas första biogasmack invigd!

http://youtu.be/AN22QZL2Zq8 Karlskogas första biogasmack invigdes den 16:e januari. Macken ligger utmed E18 i anslutning till Mosseruds Biogasanläggning som Purac AB varit med och byggt. Se även: Mosserud Biogasanläggning invigd   Mosserud Biogasanläggning på en större karta Generellt kan farmaceuter sälja till

Mosserud Biogasanläggning invigd

Medan stormen Sven släppte lös sin energi i de södra delarna av Sverige, släpptes den första sopbilen fylld med energirikt matavfall in i mottagningshallen på Mosseruds Biogasanläggning utanför Karlskoga. Anläggningen som är ett samarbete mellan Örebro, Karlskoga och Kumla kommun

Mosseruds Biogasanläggning invigd

Medan stormen Sven släppte lös sin energi i de södra delarna av Sverige, släpptes den första sopbilen fylld med energirikt matavfall in i mottagningshallen på Mosseruds Biogasanläggning utanför Karlskoga. Anläggningen som är ett samarbete mellan Örebro, Karlskoga och Kumla kommun